Członkostwo Premium 2016 – Deutsche Bank

Home » Członkostwo Premium 2016 – Deutsche Bank

Członkostwo Roczne PGC Premium 2016

*Oferta tylko dla pracowników Deutsche Bank


Odbierz Członkostwo

Cena: 599zł 0 zł

Członkostwo PGC Premium 2016
Prowadzenie HCP
Członkostwo w PZG
Zniżki na największych polach
Roczna prenumerata Golf&Roll
Specjalne ceny sprzętu golfowego

:

Ważność: 1 rok

1384457224_stroke_number_one_gestureworks
Otrzymasz roczne członkostwo w Klubie Play Golf Club na sezon 2016.

Członkostwo PGC 2016

 karta_PlayGolf_anty-przodCzłonkostwo w Play Golf Club upoważniające do znizek na obiektach golfowych w całej Polsce.

Karta HCP na sezon 2016

2 Karta Handicapowa PZGolf to prowadzenie handicapu, możliwość grania w turniejach i przepustka na kazde pole na świecie.

Prenumerata Golf&Roll

pren2

Cztery numery czasopisma Golf&Roll. Cena rynkowa 80 zł.